Søk

Informasjon til pasienter, ansatte og pårørende angående Coronavirus

Informasjonsskriv til våre pasienter, ansatte, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til våre virksomheter i Unicare.

Unicare følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Coronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

 

Vi holder våre enheter åpne

Alle våre virksomheter med døgnopphold / dagsenter / avlastning og EST i Unicare er pr. i dag åpne. Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko av  spredning av coronavirus på alle våre virksomheter. Ta kontakt med stedet før ankomst for informasjon om interne rutiner rundt inntak på enheten.  Du finner også aktuell informasjon på senternes egne sider.

Se kontaktinformasjon våre rehabiliteringssentre

 

For ansatte og konsulenter

Dersom du som ansatt hos oss tror du kan være smittet av Coronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, vondt i halsen, magesmerter, plutselig nedsatt smak og luktesans, har vært i nærkontakt med mistenkt / bekreftet smittet eller har vært utenlands de siste 14 dager – så ber vi deg holde deg hjemme og ta kontakt med nærmeste leder.

Tiltak for alle i Unicare Norges enheter- og avdelinger: – dette gjelder også innleide konsulenter og andre personer tilknytning til Unicares virksomheter:

  • Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er opphevet, men utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
  • Karanteneplikten er 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
  • Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken.
  • Dersom smittevernstiltak kan overholdes er det opp til hvert enkelt sted å avgjøre om og hvordan besøk uten ifra gjennomføres. Avtal gjerne på forhånd.
  • Det anbefales fortsatt at all buffetservering skal unngås. Servering per. tallerken skal opprettholdes og flere bordsetninger per måltid for å skape større 1 meters avstand

Ellers minner vi om god håndhygiene, hold god avstand ( 1-2 meter ) og vær mest mulig hjemme for å forhindre spredning av Coronavirus.

Versjon 17.01.2021

Publisert:
17. juni, 2020