Søk

Informasjon til pasienter, ansatte og pårørende angående Coronavirus

Informasjonsskriv til våre pasienter, ansatte, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til våre virksomheter i Unicare.

Unicare følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Coronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

 

Vi holder våre enheter åpne

Alle våre enheter har åpent som normalt og vi vurderer løpende smitterisiko ved inntak av pasienter/brukere, uavhengig av region/bokommune. Vi legger vekt på forsvarlighet og kontakter hver enkelt i forkant av ankomst. Ved evt. spørsmål kan du ta direkte kontakt med avdelingen.

Se informasjon om Unicare 12Trinn i Bergen

Se informasjon om våre rehabiliteringssentre 

Se informasjon om våre boliger, avlastning og bistand 

 

For alle medarbeidere, studenter og konsulenter
Dersom du som medarbeider hos oss tror du kan være smittet av Coronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, vondt i halsen, magesmerter, plutselig nedsatt smak og luktesans, har vært i nærkontakt med mistenkt / bekreftet smittet eller har vært utenlands de siste 14 dager – så ber vi deg ta kontakt med sin nærmeste leder. Er du i tvil, hold deg hjemme og kontakt koronatelefonen i kommunen.

De viktigste tiltakene for alle i Unicare Norges enheter- og avdelinger:
Gjelder også innleide konsulenter og andre personer  med tilknytning til Unicare sine virksomheter.

  • Vi skal sikre en avstand på minst 2 meter om mulig, og minimum 1 meter.
  • Pasientkontakt bør gjennomføres elektronisk der dette er mulig og forsvarlig.
  • Unicare har medarbeidere som i hovedsak arbeider i og med samfunnskritiske funksjoner. For disse er det praktisk ikke mulig med hjemmekontor. Alle andre som ikke arbeider klinisk/nær bruker/pasient skal arbeide hjemmefra.
  • All møtevirksomhet skal i hovedsak gjennomføres elektronisk.
  • Reiser i inn og utland for personell som arbeider i helse- omsorgstjeneste frarådes sterkt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
  • Karanteneplikten må overholdes. Personer som har hatt nærkontakt med bekreftet smittet person skal overholde de til enhver tid gjeldende krav om karanteneplikt.
  • All forflytning til/fra jobb og ved reise skal kun skje når det er særskilt nødvendig.
  • Hver enhet har egne bestemmelser om smitteverntiltak og besøksordning.

Ellers minner vi om ytterst få nærkontakter, god og riktig håndhygiene, hold god avstand (helst 2 meter om mulig). Vær mest mulig hjemme for å forhindre spredning av Covid-19.

Intranett oppdateres kontinuerlig med løpende endringer.

Versjon 18.03.2021

Publisert:
17. juni, 2020