Søk

Velkommen til fagdag

NB! Fagdag planlagt 12 november  er utsatt inntil videre på grunn av koronasituasjonen. Vi kommer tilbake med ny dato når situasjonen tillater det.

Torsdag 12. november arrangerer vi en fagdag om rehabilitering for å utveksle erfaringer mellom helsepersonell på tvers av tjenester og kommunegrenser.
I tillegg til innlegg i plenum om relevante tema som helsepedagogikk og kunnskapsbasert praksis, vil dagen inneholde workshops med fokus på ulike rehabiliteringstiltak i praksis. Mer detaljert informasjon om programmet kommer innen kort tid!
Tidspunkt:     Kl. 8.30 – 15.00.
Pris: 490,- inkl. lunsj, kaffe/te og frukt.
Påmelding: bodil.berg@unicare.no
NB! På grunn av koronasituasjonen har vi et begrenset antall plasser.

Program:

Del I    Plenum

Kl. 09.00: Velkommen til fagdag
✓ Rehabilitering sett fra ulike ståsted
✓ Innføring i kunnskapsbasert praksis
✓ Prosjektpresentasjon
Kl. 10.15: Hvordan få til brukermedvirkning i rehabilitering
✓ Eksempel på et erfaringsinnlegg med bruker og fagfolk
✓ Tilbakemeldinger fra pasienter og nyttige tips
11.00 Lunsj

Del II   Paralellsesjoner

Kl. 11.45-12.30:
Hjerte: Psykisk helse etter hjertehendelse
Lunge: Medisinsk utstyr ved lungesykdom
Kreft: Arbeid og helse
Kl. 12.30-13.15:
Hjerte: Optimal trening for hjertepasienter
Lunge: Lungedrenasje
Kreft: Hverdagsverktøy for god mental helse
Kl. 13.15-14.00:
Hjerte: Tankens kraft - kognitiv tilnærming
Lunge: Ernæring - "Når spisinga går tregt"
Kreft:  Funksjonell testing av fysisk kapasitet
Kl. 14.00: Takk for i dag og vel hjem!
Publisert:
04. november, 2020