Søk

Unicare Norge godkjent som forskningsinstitusjon

« Vi er svært fornøyd med Norges forskningsråd sin godkjenning av Unicare Norge som forskningsinstitusjon. Det gir oss mulighet til å være en sentral aktør innenfor kunnskapsutvikling i rehabiliteringsfeltet» meddeler en svært fornøyd FoU-leder Harald Engan.

Unicare Norge har fått godkjenning som forskningsinstitusjon av Norges forskningsråd.

Unicare har lenge satset på forskning og kvalitetsarbeid og har strukturert arbeidet med dette sentralt og for hver enkelt enhet. Ansvaret for utarbeidelse av dette ligger hos både ledere og ansatte på hver av våre enheter, og hos vårt Forskning og Utviklingsforum (FoU) som består av representanter fra våre avdelinger.  Godkjenningen er et resultat av målrettet satsing på forskning og kvalitetsarbeid over lengre tid.

« Vi er svært fornøyd med Norges forskningsråd sin godkjenning av Unicare Norge som forskningsinstitusjon. Det gir oss mulighet til å være en sentral aktør innenfor kunnskapsutvikling i rehabiliteringsfeltet» meddeler en svært fornøyd FoU-leder Harald Engan.

For å lese mer om Forskningsrådet og hva godkjenningen innebærer – les mer på Forskningsrådets sider.

Publisert:
16. oktober, 2020