Søk

Ny tariffavtale på plass i Unicare Små Enheter

Fredag 19. januar var det sluttforhandlinger mellom LO Stat og Spekter, hvor partene kom til enighet.

– Forhandlingene har vært både gode og konstruktive, og vi er glade for at vi kom frem til det resultatet vi gjorde. Arbeidet har vært krevende, interessant og lærerikt, og når forhandlingene nå er avsluttet kan vi igjen sette full fart på videreutvikling av tjenesten vår, uttaler daglig leder i Unicare Små Enheter, Stian Jespersen.

Han forteller videre at det har vært svært viktig for virksomheten å få etablert en tariffavtale som gir forutsigbare rammer for lønn og øvrige arbeidsvilkår, og en avtale som danner et godt grunnlag for utvikling av samarbeid med de tillitsvalgte.

– Unicare Små Enheter er en virksomhet med høye krav til seg selv, en tariffavtale vil være en viktig forutsetning for å beholde og rekruttere dyktige fagfolk til vår virksomhet. Vi har en målsetning om 100 % faglært dekning, her vil en tariffavtale danne et bedre grunnlag for å imøtekomme de forventninger som stilles til oss. Vi ivaretar barn og ungdommer med alvorlige traumer og omfattende omsorgsbehov, det er vesentlig for oss å videreutvikle et faglig miljø og en kultur som gir grunnlag for dette, sier Jespersen.

Både LO Stat, Fagforbundet og FO uttaler til lostat.no at de er svært fornøyde med resultatet av forhandlingene.

– Våre medlemmer jobber med barn og ungdom som trenger oppfølging 24 timer i døgnet. Det å jobbe på denne måten er krevende, og skal kompenseres. Det har vi fått gjennomslag for, sier Sissel Hallem i FO til LO Stat.

Les saken på LO Stat sine sider her.

Foto: Forhandlingsutvalgets Kim Helene Olsen (FO), Linda Wold (hovedtillitsvalgt for FO i Unicare små enheter), Anne Kathrine Ellila (Fagforbundet) og Sissel Hallem (FO) er fornøyd med at forhandlingene endte med et godt resultat for medlemmene. Foto: LO Stat

Publisert:
24. januar, 2018