Søk

Hvorfor trives du i jobben din?

Monica Johnsgaard er daglig leder ved Unicare Manglerudhjemmet. Vi stilte henne to kjappe spørsmål om jobben hennes.

Navn: Monica Johnsgaard

Alder: 34 år

Yrke / Tittel: Sykepleier og daglig leder Manglerudhjemmet

Hva liker du best med jobben din på Unicare Manglerudhjemmet?

Man blir godt kjent med både beboere og pårørende over tid. Grunnen til at jeg jobber som leder i denne sektoren er at jeg har et ønske om å endre hverdagen til de som bor her til det bedre. Det er motiverende å jobbe i et tverrfaglig team med høy kompetanse rundt beboeren og hvor man får brukt faget sitt. Vi legger stor vekt på at det skal være hjemmekoselig her på Manglerudhjemmet og vi strekker oss langt for at den enkelte skal få leve sitt liv slik hun eller han ønsker. Det er også viktig for meg at ansatte trives på jobb, dette er med å skape et engasjement og et eierforhold til jobben som skal utføres. Ved siste måling nå hadde vi for eksempel 1,4 % på korttidsfravær, det sier meg at folk trives her.

Hvordan tror du jobben i et privat sykehjem skiller seg fra å jobbe ved et kommunalt sykehjem?

Jeg tror vi har kortere beslutningslinjer her i Unicare enn de har i det kommunale. Det er enkelt for oss å sette i gang med prosjekter vi mener er viktige for ansatte og beboere. Så lenge vi holder oss innenfor kontrakt så står vi nok ganske fritt til å gjøre små, men ofte viktige endringer som er tilpasset våre beboere. Det kan for eksempel være at vi har omorganisert oss, slik at vi nå har ledere med mindre ansvarsområde og derfor muligheten for å være ute i stell og ha større fokus på fag. Vi har likevel like mange ansatte som jobber i avdelingene, men vi bruker ressursene våre riktig. Slik blir lederne våre ekstra godt kjent med hvordan beboerne har det og hvor skoen trykker. Det blir også en flatere struktur som gjør at vi jobber bedre i team. Alle kjenner beboeren like godt.

Samtidig er det på mange måter betryggende å ha kontrakten med Sykehjemsetaten i bakhånd, de følger oss tett opp og det fører til at vi alltid har orden i eget hus. Er det sykdom blant ansatte leier vi alltid inn vikarer. Vi har også over 90 % fagdekning og god stabilitet og kontinuitet blant medarbeiderne våre.

Det hadde vært vanskelig for meg å jobbe som leder dersom jeg ikke kunne tatt de beslutningene jeg mener er viktig for sykehjemmet. Det opplever jeg at jeg har frihet til i Unicare.

Publisert:
26. juni, 2019