Søk

Unicare etablerer helsehage på Fyrstikkalléen Dagsenter

Den gamle ærverdige direktørboligen til fyrstikkfabrikken på Helsfyr har en tilhørende stor og fin hage som har vært truet av utbygging. Nå skal isteden «Fyrstikkalléen Dagsenter» etableres av Unicare.

Den flotte eiendommen har en tomt på 2720 m2 som nå skal bli en flott opplevelsespark for våre brukere gjennom hele året. Her skal det være plass for måltider, kos, lek, læring samt dyrking av blomster, urter og grønnsaker. Brukerne skal selv bidra i hagearbeid/lek og ha dette som en flott utearena.

Innendørs skal vi blant annet bygge kino, hobbyrom, verksted og gymsal.

Norges flotteste dagsenter

Etableringen av dagsenteret følger en ny konsesjonsavtale mellom Unicare og Oslo kommune, som muliggjør en utvidelse av kapasiteten fra 35 til 85 brukere. Det gir et grunnlag for også å utvide tilbudet i innholdet for brukerne. – Å være utendørs er en selvfølge for de fleste nordmenn, men dessverre er det ikke like selvsagt for de med en funksjonshemming. Samtidig viser forskning at friluft og vakre omgivelser gir et godt bidrag i rehabiliteringen, sier direktør i Unicare Norge Trine Sjøvold.

Unicare tar over bygningen 1. mai og håper på å kunne ta den i bruk i løpet av måneden. Hagen skal etter planen stå ferdig i juli.

– Det er en fin og ærverdig bygning, og hagen er et av de siste grøntområdene vi har i området, så vi er kjempestolte som får muligheten til å flytte inn her, sier  Sjøvold, som har som mål at dette skal bli Norges flotteste dagsenter!

Les mer om Unicare Fyrstikkalleen Dagsenter på www.unicare.no

Se publisering i Avisa Oslo (+artikkel)

 

Unicare Fyrstikkalleen Dagsenter
Dagsenteret er et tilbud tilrettelagt for voksne over 18 år med ulike funksjonshemninger.
Satsningsområder på dagsenteret og sentralt i Unicare Bo & Omsorg er at brukerne skal få et liv med kvaliteter og muligheter. Våre dedikerte og høyt kvalifiserte ansatte arbeider til enhver tid for å høyne brukernes mestringsevne og livskvalitet. Vi gir et helhetlig dagtilbud ut ifra brukerens omsorgsbehov, funksjonsnivå og interesser.

Det er fritt brukervalg i Oslo, og den enkelte kan selv velge dagsenter.

Publisert:
22. mars, 2021