Søk

Rehabilitering etter covid-19 (koronavirus)

Mange pasienter med alvorlige forløp av covid-19 sliter med ulike symptomer i etterkant av sykdommen, slik som nedsatt lungefunksjon, tung pust, nedsatt kognitiv funksjon, angst, depresjon, utmattelse og nevromuskulære plager.

Vi har tilbud til deg som sliter med ettervirkninger av covid-19 uavhengig av om du har vært innlagt på sykehus som følge av sykdommen.

Rehabilitering etter Coraona viruset