Søk

Utbetaler Unicare dårlige lønninger til sine ansatte?

Nei. Unicare har tariffavtaler med alle aktuelle fagforbund og vi betaler våre ansatte i henhold til disse. Vi blir gjentatte ganger møtt med påstander om at vi har dårlige arbeidsvilkår for våre ansatte, men dette stemmer altså ikke.

Unicare