Søk

Myter og fakta om private helsetjenester

NHO har laget en oversikt over ofte brukte myter og dertil hørende fakta i forbindelse med konkurranseutsetting av helsetjenester.

Se oversikten her.

Unicare