Søk

Kan vi betale for plassen direkte til sykehjemmet?

Nei, betalingen skjer til Oslo kommune.