Søk

Kan jeg selv påvirke hva slags program jeg skal følge?

Det er sentralt at programmet gjennomføres med verktøyene du får opplæring i underveis. Vi vil veilede deg til gode løsninger i tett dialog med deg, og sammen utarbeides det en individuell behandlingsplan og et mål for oppholdet. Gjennom relasjonsbygging er det fokus på inkludering og tillit. Her er det sentralt at du som vår klient erfarer at du kan stole på at vi vet mye om hva som trengs å gjøres for at du skal lykkes med ditt behandlingsopphold gjennom en tett og god dialog.