Søk

Kan jeg reise på permisjon?

Ja, det kan du. Om du skal overnatte må du skrive deg opp i en permisjonsliste som ligger i resepsjonen/melde fra til resepsjonen. Dette er viktig for sikkerhet og brannforskrifter som vi er lovpålagt å følge.