Søk

Sykehjem

Unicare Omsorg drifter seks sykehjem i Oslo på oppdrag fra kommunen. Hvis du har spesifikke spørsmål om opphold på et av sykehjemmene anbefaler vi at du tar direkte kontakt med sykehjemmet.

Ja, alle sykehjem har faste ansatte leger med faste tider for visitt. Ut over dette vil sykepleierne sørge for å formidle kontakt med lege ved behov. Det er sykepleiere på jobb gjennom hele døgnet.

Les mer om vår kompetanse her.

Åpne på egen side

Ja, alle våre sykehjem har et variert kultur og aktivitetstilbud. Du kan få vite mer om dette ved å kontakte det enkelte sykehjem.

Du kan lese litt om våre aktiviteter her.

Åpne på egen side

Nei, det er det ikke. Unicare drifter sykehjem på vegne av Oslo kommune og har de samme takster som kommunale sykehjem.

Åpne på egen side

Nei, det er dessverre ikke mulig. Unicare Omsorg drifter sykehjem på vegne av Oslo kommune og forholder seg til de samme regler ved inntak av beboere som de kommunale sykehjemmene.

Åpne på egen side

Nei, familie og venner er velkomne på besøk når som helst innen ordinær døgnrytme.

Åpne på egen side