Søk

Jeg kan ikke være arbeidsleder selv. Hva gjør jeg?

Hvis du ikke kan være arbeidsleder selv og ikke har noen pårørende som kan være arbeidsleder for deg kan vi, etter avtale med kommunen, påta oss rollen som din arbeidsleder.

Vi jobber selvsagt for at du fortsatt skal få dekket alle dine behov og ønsker på best mulig måte.