Søk

Jeg har lest om 12-trinnsprogrammet, og ofte nevnes kontakt med Gud som en del av metoden. Betyr det at jeg må være kristen og tro på Gud for å ha nytte av programmet?

Unicare 12Trinn er 100% livssynsnøytralt. Vi benytter 12-trinnsmetoden innenfor trygge og livssynsnøytrale rammer og ulike livssyn respekteres hos oss på samme måte som i vårt samfunn for øvrig. Programmet passer for alle uansett livssyn eller trostilhørighet.