Søk

Hvordan søker jeg vedtak om BPA-tjenester?

For å få vedtak om brukerstyrt personlig assistanse må du sende inn en søknad til din kommune eller bydel. Søknaden din må inneholde en legeerklæring og en redegjørelse av ditt behov for assistanse.

I søknaden er det viktig å få fram nøkkelinformasjon om deg selv, din hverdag og konkret informasjon om ditt behov for assistanse. Her må du også spesifisere hvor mange timer i uken du ønsker personlig assistanse.

Skriv gjerne noe om hvorfor du mener BPA-tjenesten er den riktige ordningen for deg. Si også noe om du eventuelt mottar andre tjenester i hjemmet.

Ønsker du hjelp til søknaden, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.