Søk

Hvordan søker man om hjemmesykepleie eller praktisk bistand hjemmehjelp?

Du kan kontakte din bydel for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie eller praktisk bistandhjemmehjelp. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Bydelen din vil kunne gi deg en fullstendig oversikt over leverandører du kan velge mellom – blant annet oss i Unicare.

Hvis du ikke har mottatt tjenester fra oss tidligere kan vi starte hos deg etter første hjemmebesøk.

Trenger du hjelp eller har spørsmål om hvordan man går frem for å søke vedtak? Ta kontakt med oss – så hjelper vi deg.