Søk

Hvordan involveres familien?

Vi ser på familien som medavhengige på den måten at de alltid blir berørt av en nær og kjær som sliter med avhengighet. Det er viktig at de trekkes med på riktig måte gjennom kurs og informasjon, slik at den som gjennomgår programmet blir støttet på best mulig måte. Pårørende kan være en viktig ressurs for underveis å bidra til tilfriskning, og det tilbys derfor familiekurs for pårørende.