Søk

Hvordan får man råd til et opphold hos Unicare 12Trinn?

Unicare 12Trinn er godkjent innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (døgnbehandling) som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Dette betyr at behandlingen blir dekket av det offentlige. For mer innformasjon om ordningen kan du gå inn på helfo.no.

Klinikken kan tilby behandling til spillavhengige etter nærmere privat avtale. Ta kontakt for spørsmål.