Søk

Hvordan er jeg/vi sikret diskresjon ved henvendelse til 12-Trinnsklinikken?

Alle våre ansatte er underlagt den samme taushetsplikten som legekontorer og sykehus, i tråd med helsepersonelloven og personvernlovgivningen.