Søk

Hvor mye koster det å velge Unicare som leverandør? Er det dyrere enn den kommunale tjenesten?

Det er ingen ekstra kostnader knyttet til å velge oss som leverandør. Det er kostnadsfritt å velge Unicare som leverandør av hjemmesykepleie og for praktisk bistand (hjemmehjelp) betaler du de samme satsene som til kommunen.

Les mer om priser her