Søk

Hvem kan få vedtak om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie?

Hvis du bor eller midlertidig oppholder deg i kommunen/bydelen har du rett til nødvendig helsehjelp. For å oppfylle dette ansvaret skal kommunen blant annet tilby hjemmehjelp og hjemmesykepleie i hjemmet. Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.

Her finner du oversikt og kontaktinfo til Oslo kommunes bydeler