Søk

Hvem andre enn meg kan få tilsendt epikrisen?

Det er kun deg og eventuelt din fastlege som kan få tilsendt epikrisen. Dersom det er en annen fagperson enn din fastlege som har søkt for deg – f.eks. psykolog, spesialist o.l., kan også denne personen få epikrisen tilsendt.