Søk

Hva skjer når jeg har gjennomgått programmet?

Du vil få ditt eget oppfølgingsprogram tilpasset dine behov og muligheter. En viktig del av 12-trinnsmetoden er å dele erfaringer med andre og sikre seg selv en hverdag uten avhengighet. Videre vil du få oppfølging fra vurderingsenhet og kommunen etter vurdering av dine behov i samråd med brukermedvirkningsperspektivet.