Søk

Hva koster det å benytte seg av Unicares tjenester?

De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner og fylker, og det koster ikke noe ekstra for brukeren å få tjenestene levert fra Unicare. Det koster for eksempel det samme om du velger sykehjemsplass eller BPA fra Unicare som det gjør dersom du benytter deg av kommunens tilbud.

Dette kan du lese mer om på sidene til tjenestene våre.

Unicare