Søk

Hva er BPA? Og hvordan fungerer det?

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk hjelp i hverdagen. Hovedmålet med BPA er at personer med funksjonsnedsettelser kan leve et så aktivt og uavhengig liv som mulig.

I BPA er bruker det vi kaller en arbeidsleder. Det vil si at brukeren har ansvar for å organisere og drifte tjenesten selv. Man må søke kommunen om å få et vedtak om BPA, og dette vedtaket definerer hvor mange timer assistanse man kan få.

Her kan du lese mer om BPA.