Søk

Har dere erfaring med døgnkontinuerlige tiltak?

Vi i Unicare BPA har mange oppdrag med døgnkontinuerlige tiltak, både med våken og hvilende nattevakter.

Ved store vedtak samarbeider vi tett med deg som arbeidsleder for å utarbeide gode turnuser og oppfølging av selve driften. På den måten får du som mottaker av BPA-tjenester dekket dine behov til alle tider av døgnet.