Søk

Har dere erfaring med Amyotrofisk lateralsklerose (ALS)?

Vi har bred erfaring med Amyotrofisk Lateralsklerose (ALS). Mange av våre assistenter har god erfaring med å tilrettelegge tjenester for brukere med denne diagnosen. Flere har gått på kurs som omhandler sykdommen, og disse kan bistå med opplæring av nye assistenter ved behov. Vi tilrettelegger også for ytterligere opplæring/kursing når det er nødvendig. Det kan også være mulig å få opplæring på sykehus der dette er aktuelt.

Flere av de som jobber i administrasjonen hos oss i Unicare har også erfaring med diagnosen, både praktisk fra tidligere arbeid i helsevesenet og administrativt med organisering av BPA-ordninger. Vi kan derfor være behjelpelige med tiltak og svare på spørsmål rundt BPA-tjenester i forbindelse med ALS.