Søk

Har de ansatte i Unicare en dårlig pensjonsordning?

Nei. Unicare har innskuddsbasert pensjon i KLP med 5-8%. Dette gjelder alle ansatte med unntak av sykepleierne, som følger den lovbestemte pensjonsordningen. Unicare har samme pensjonsordning som for eksemepel NRK, Posten og DNB.

Unicare