Søk

Finnes det lege ved sykehjemmet?

Ja, alle sykehjem har faste ansatte leger med faste tider for visitt. Ut over dette vil sykepleierne sørge for å formidle kontakt med lege ved behov. Det er sykepleiere på jobb gjennom hele døgnet.

Les mer om vår kompetanse her.