Søk

Er det mulig å få plass ved sykehjemmet direkte, gå utenom bydelen, siden Unicare er privat?

Nei, det er dessverre ikke mulig. Unicare Omsorg drifter sykehjem på vegne av Oslo kommune og forholder seg til de samme regler ved inntak av beboere som de kommunale sykehjemmene.