Søk

Er det faste besøkstider på sykehjemmet for familie og venner?

Nei, familie og venner er velkomne på besøk når som helst innen ordinær døgnrytme.