Søk

Er det dyrere å velge en privat leverandør av BPA-tjenester?

Mange tror at det er dyrere å velge en privat leverandør, som f.eks. Unicare, for brukerstyrt personlig assistanse, men slik er det ikke. BPA-ordningen er i utgangspunktet gratis, men kommunen kan kreve en egenandel for enkelte tjenester.

Prisen er altså den samme uavhengig av om du velger en offentlig- eller privat aktør som leverandør av din BPA-tjeneste.