Søk

Er det dyrere å bo hos dere siden Unicare er privat?

Nei, det er det ikke. Unicare drifter sykehjem på vegne av Oslo kommune og har de samme takster som kommunale sykehjem.