Søk

Dekker dere reiseutgifter for assistentene?

Vi har ikke assistentkasse som dekker reise eller aktiviteter for personlige assistenter. Ved reiser dekker vi matutgifter innenfor en gitt ramme.