Søk

Blir alle hjulpet av 12-trinnsmetoden?

12-trinnsmetoden er en metode som er brukt over tid, helt siden 1930-tallet. Metoden har historisk vært mest brukt på alkoholavhengighet men den kan benyttes på alle typer avhengigheter. Svært mange oppnår å bli rusfrie og får en forbedret livskvalitet. Du vil få nye bekjentskaper i et rusfritt nettverk i tilfriskning.