Søk
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar om Unicare

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Unicare BPA bistår deg som har vedtak om brukerstyrt personlig assistanse (BPA), til å etablere en god og stabil ordning med assistanse.

BPA står for brukerstyrt personlig assistanse. Dette er en ordning for personer med ulike former for funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk hjelp i hverdagen. Hovedmålet med BPA er at personer med funksjonsnedsettelser kan leve et så aktivt og uavhengig liv som mulig.

I BPA er bruker det vi kaller en arbeidsleder. Det vil si at brukeren har ansvar for å organisere og drifte tjenesten selv. Man må søke kommunen om å få et vedtak om BPA, og dette vedtaket definerer hvor mange timer assistanse man kan få.

Her kan du lese mer om BPA.

Åpne på egen side

Har du en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du har behov for hjelp til å mestre hverdagen? Da kan du ha krav på BPA.

Du har krav på BPA dersom du har:

  • En omfattende funksjonsnedsettelse
  • Behov for assistanse for å mestre hverdagen
  • Er i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter, eller ha en nærstående som kan fungere som arbeidsleder for assistentene

Retten til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen er regulert i Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 a.
I Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 d står retten til BPA beskrevet: «Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b har rett til å få slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse. Retten omfatter avlastningstiltak etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 første ledd nr. 2 for personer med foreldreansvar for hjemmeboende barn under 18 år med nedsatt funksjonsevne. Helsetjenester i avlastningstiltak omfattes ikke.»

Les mer på lovdata.no her.

Du kan også lese mer i disse tre rundskrivene som omhandler ordningen:

Er du fortsatt usikker på hva du skal gjøre? Ta kontakt med oss på telefon 45863329– så finner vi ut av det sammen.

Åpne på egen side

Når du har fått et vedtak om BPA må du velge hvilken leverandør du ønsker at skal bistå deg. Kommunen du bor i vil informere deg om hvilke leverandører som er godkjent der, og eventuelt sende deg informasjon fra de ulike aktørene. Det kan være lurt å kontakte de leverandørene du tenker at kan være aktuelle for deg. Dette er den beste måten å finne ut hvem som kan passe best til å hjelpe akkurat deg og møte dine behov.

Så fort du har valgt leverandør informerer du din kontaktperson i kommunen om hvem du har valgt. Da er alt klart for oppstart. Velger du BPA-tjenester hos oss i Unicare avtaler vi et oppstartsmøte og starter rekrutteringsprosessen av assistenter så raskt vi kan.

Åpne på egen side

For å få vedtak om brukerstyrt personlig assistanse må du sende inn en søknad til din kommune eller bydel. Søknaden din må inneholde en legeerklæring og en redegjørelse av ditt behov for assistanse.

I søknaden er det viktig å få fram nøkkelinformasjon om deg selv, din hverdag og konkret informasjon om ditt behov for assistanse. Her må du også spesifisere hvor mange timer i uken du ønsker personlig assistanse.

Skriv gjerne noe om hvorfor du mener BPA-tjenesten er den riktige ordningen for deg. Si også noe om du eventuelt mottar andre tjenester i hjemmet.

Ønsker du hjelp til søknaden, ta kontakt med oss så kan vi hjelpe deg.

Åpne på egen side

Har du en BPA-ordning men ønsker å bytte? Hvis du ønsker å bytte leverandør av BPA-ordning må du først gi melde fra til din kommune eller bydel. Når vi har fått bekreftet at du blir bruker hos oss avtaler et møte. På dette møtet avtaler vi hvordan vi kan sørge for at du får en best mulig overgang fra tidligere BPA-leverandør og over til oss i Unicare.

Ta gjerne kontakt med oss – så hjelper vi deg.

Åpne på egen side

Hvis du ikke kan være arbeidsleder selv og ikke har noen pårørende som kan være arbeidsleder for deg kan vi, etter avtale med kommunen, påta oss rollen som din arbeidsleder.

Vi jobber selvsagt for at du fortsatt skal få dekket alle dine behov og ønsker på best mulig måte.

Åpne på egen side

Vi i Unicare BPA har mange oppdrag med døgnkontinuerlige tiltak, både med våken og hvilende nattevakter.

Ved store vedtak samarbeider vi tett med deg som arbeidsleder for å utarbeide gode turnuser og oppfølging av selve driften. På den måten får du som mottaker av BPA-tjenester dekket dine behov til alle tider av døgnet.

Åpne på egen side

Vi har bred erfaring med Amyotrofisk Lateralsklerose (ALS). Mange av våre assistenter har god erfaring med å tilrettelegge tjenester for brukere med denne diagnosen. Flere har gått på kurs som omhandler sykdommen, og disse kan bistå med opplæring av nye assistenter ved behov. Vi tilrettelegger også for ytterligere opplæring/kursing når det er nødvendig. Det kan også være mulig å få opplæring på sykehus der dette er aktuelt.

Flere av de som jobber i administrasjonen hos oss i Unicare har også erfaring med diagnosen, både praktisk fra tidligere arbeid i helsevesenet og administrativt med organisering av BPA-ordninger. Vi kan derfor være behjelpelige med tiltak og svare på spørsmål rundt BPA-tjenester i forbindelse med ALS.

Åpne på egen side

Mange tror at det er dyrere å velge en privat leverandør, som f.eks. Unicare, for brukerstyrt personlig assistanse, men slik er det ikke. BPA-ordningen er i utgangspunktet gratis, men kommunen kan kreve en egenandel for enkelte tjenester.

Prisen er altså den samme uavhengig av om du velger en offentlig- eller privat aktør som leverandør av din BPA-tjeneste.

Åpne på egen side

Vi utarbeider stillingsannonser i samarbeid med deg. Denne stillingsanonsen tar utgangspunkt i deg og dine behov og ønsker for en personlig assistent.

Det er du som bestemmer hvem som skal jobbe hos deg, men vi tar gjerne førstegangsintervju hos oss. På den måten kan vi kvalitetssikre at de som kommer videre til en samtale med deg er godt egnede kandidater.

Åpne på egen side

Vi har ikke assistentkasse som dekker reise eller aktiviteter for personlige assistenter. Ved reiser dekker vi matutgifter innenfor en gitt ramme.

Åpne på egen side

Vi benytter oss av et elektronisk vaktsystem som heter Planday. Her legges alle vaktplanene til dine personlige assistenter inn. Dette gir både deg som arbeidsleder, assistentene og oss i Unicare som arbeidsgiver full oversikt.

Planday finnes også som app slik at du alltid har planen tilgjengelig på telefonen.

Åpne på egen side

Turnusen utarbeides på bakgrunn av de arbeidsoppgavene og behovene en ønsker å få dekket. Det er derfor viktig at du som arbeidsleder er med i denne prosessen. For oss i Unicare er det viktig at arbeidsmiljøloven overholdes og at både den som mottar tjenester og assistentene er fornøyde med turnusen. Vi har full forståelse for at dette være vanskelig når man ikke har gjort det før. Vi kan derfor selvfølgelig hjelpe til med sette opp en god plan for deg. Vi har erfaring med å tilrettelegge alt fra 2 til 6 ukers turnuser.

Ta kontakt med oss – så ser vi på det sammen.

Åpne på egen side

Vi kan bistå deg som arbeidsledere på vår vakttelefon mandag til fredag kl. 08.00-16.00. Hvis det oppstår akutt sykdom utenom kontortid er det arbeidsleder ansvar for å dekke bemanningsbehovet.

Vi har imidlertid gode rutiner som både arbeidsledere og assistenter settes inn i. På den måten skal du kunne føle deg trygg  på at du vet hva du skal gjøre hvis det skulle oppstå noe utenfor våre åpningstider.

 

Åpne på egen side

Vi er opptatt av at du skal bli ivaretatt selv om din personlige assistent skulle bli syk eller skal avvikle ferie. Vi i Unicare har gode vikarordninger for både sykefravær, ferieavvikling og permisjoner og hjelper deg gjerne med dette.

For å sikre bemanning ved for eksempel sykdom eller ferieavvikling, har hver bruker faste vikarer som har fått opplæring der. Vi har også en vikarpool med andre assistenter som kan settes inn ved akutt behov.

Åpne på egen side

Rehabilitering

På denne siden har vi samlet de vanligste spørsmålene vi får om våre rehabiliteringstjenester. Alt fra hvordan man får henvisning til hva man bør pakke med seg for et lengre rehabiliteringsopphold.

Hvis du har spesifikke spørsmål om opphold på et spesielt rehabiliteringssenter anbefaler vi at du tar direkte kontakt med senteret.

Du kan få henvisning til et Unicare rehabiliteringssenter direkte fra sykehuset du har blitt behandlet på. Får du henvisning fra fastlegen din eller en privatpraktiserende avtalespesialist skal det sendes elektronisk til den regionale koordinerende enheten du tilhører.

Henvisningen bør inneholde en vurdering av ditt behov for helsehjelp. Det er viktig at henvisningen inneholder tilstrekkelig informasjon. Dette er for at vi på best mulig måte skal kunne vurdere om vi kan tilby deg best mulig rehabilitering og behandling.

Her finner du komplette sjekklister for hva henvisningen for Helse Sør-Øst og Helse Midt Norge bør inneholde.

Åpne på egen side

Som pasient kan du selv velge behandlingssted i spesialisthelsetjenesten. Hvis du har fått rett til utredning eller behandling kan du velge hvor du vil gjennomføre rehabilitering. Du kan velge mellom offentlige behandlingssteder, private med avtale og private som er godkjent av Helfo.

denne siden finner du oversikt over våre rehabiliteringssentre. Hvis du ønsker oversikt over flere behandlingssteder kan du klikke deg inn på HelseNorge.no. Her finner du også oversikt over ventetid.

Åpne på egen side

Det er kun deg og eventuelt din fastlege som kan få tilsendt epikrisen. Dersom det er en annen fagperson enn din fastlege som har søkt for deg – f.eks. psykolog, spesialist o.l., kan også denne personen få epikrisen tilsendt.

Åpne på egen side

Vi sender deg epikrise i posten senest 7 dager etter at behandlingen er avsluttet. Vi kan dessverre ikke sende epikrise på epost. Dette er på grunn av personvern og sikkerhet.

Åpne på egen side

Ja, du får en timeplan som viser hva du skal være med på de neste dagene. Timeplanen for din rehabilitering blir satt opp av din behandler/koordinator samme dag eller dagen etter at du kommer til senteret.

Åpne på egen side

Nei, du må søke rehabilitering gjennom din fastlege.

Åpne på egen side

Ja, det kan du. Om du skal overnatte må du skrive deg opp i en permisjonsliste som ligger i resepsjonen/melde fra til resepsjonen. Dette er viktig for sikkerhet og brannforskrifter som vi er lovpålagt å følge.

Åpne på egen side

Du kan avslutte rehabiliteringsoppholdet tidligere hvis du ønsker det, men vi anbefaler at du blir ut den anbefalte tiden. På den måten får du mest mulig ut av det du lærer her når du kommer hjem, riktig oppfølging og kontinuitet. Målet er at du skal klare å opprettholde funksjonsnivået du ønsker.

Åpne på egen side

Sykepleierkontoret ordner med rekvisisjon for de som trenger transport i forbindelse med hjemreise. Dette må bestilles senest kl 13:00 siste virkedag før avreisedag.

Åpne på egen side

Ja, vi har basseng på flere av våre rehabiliteringssentre. De holder 33-34 grader. Dette finner du mer informasjon på det senteret som er aktuelt for deg. Her kan du se alle våre rehabiliteringssentre.

Åpne på egen side

Du får tilgang til internett mens du er hos oss, men vi gjør oppmerksom på at tilgang og hastighet kan variere noe avhengig av hvilket rehabiliteringssenter du oppholder deg på. Vi har også noen PC’er som kan benyttes fritt.

Åpne på egen side

Dette kommer helt an på hvor lenge du skal være hos oss og om du er døgnpasient eller dagpasient.

Hvis du er døgnpasient kan det være lurt å pakke med seg toalettsaker, lett og ledig tøy og sko til både innendørs og utendørs aktivitet, treningstøy og eventuelt badetøy hvis du skal benytte deg av badefasiliteter. Du behøver ikke å ta med håndklær og sengetøy, det ordner vi for deg.

Hvis du er dagpasient holder det å kle seg etter aktiviteten du skal delta på. Eventuelt kan du ta med et skift med lett og ledig tøy og sko.

Åpne på egen side

Vi har et utvalg av det vi kaller servicetjenester. Dette er tjenester som for eksempel klesvask, frisør, fotpleie og matlaging. Mer informasjon om våre servicetjenester finner du på denne siden.

Åpne på egen side

Alle måltider er inkludert under rehabiliteringsoppholdet ditt. Det vil si fire måltider i løpt av et døgn: Frokost, lunsj, middag og senkvelds. I helger og på helligdager er det 3 måltider per døgn; frokost, middag og kvelds.

På mange av våre rehabiliteringssentre finnes det muligheter til å kjøpe kaffe, mindre måltider, snacks, frukt og mineralvann.

Åpne på egen side

Alle rom er enerom med gratis wifi. Flere av våre rom har også TV, på noen av våre enheter må dette evt. leies. De fleste av rommene våre har også både dusj og WC.

Standarden på rommene varierer avhengig av hvilket rehabiliteringssenter du skal være hos. Dette finner du mer informasjon om under den aktuelle enheten.

Her finner du oversikt og mer informasjon om over våre enheter.

Åpne på egen side

Du får tilgang til rommet ditt senest kl 14.00 på ankomstdagen. Dette får du informasjon om når du møter opp til rehabiliteringsoppholdet ditt.

Åpne på egen side

Oppmøtetid står i innkallingsbrevet du har fått tilsendt. Hvis det ikke er avtalt noe annet er det mellom 12-14. Hvis du er en del av en rehabiliteringsgruppe er det ankomst på formiddagen som gjelder.

Åpne på egen side

Vi tar debetkort og kontant betaling. Vi tar ikke Mastercard og det går ikke an å ta ut penger her. Man kan betale med kort overalt på huset bortsett fra på kaffemaskinen.

Åpne på egen side

Vi har avtaler med flere forsikringsselskaper. For å finne ut av om du kan få dekket rehabilitering med forsikring, må du selv ta kontakt med ditt forsikringsselskap. Mer informasjon om rehabilitering og forsikring finner du på denne siden.

Åpne på egen side

Du kan du søke om egenbetalt rehabilitering. Dette er en tjeneste for deg som ønsker rehabilitering og har mulighet til betale for dette selv. Mer informasjon om egenbetalt rehabilitering finner du her.

Åpne på egen side

Du betaler egenandel (kr 150 pr dag/døgn) – opp til gjeldende egenandelstak (kr 2.921,- i 2022). Ta med frikort dersom du har.

Åpne på egen side

Rus og avhengighet

Vi ser på familien som medavhengige på den måten at de alltid blir berørt av en nær og kjær som sliter med avhengighet. Det er viktig at de trekkes med på riktig måte gjennom kurs og informasjon, slik at den som gjennomgår programmet blir støttet på best mulig måte. Pårørende kan være en viktig ressurs for underveis å bidra til tilfriskning, og det tilbys derfor familiekurs for pårørende.

Åpne på egen side

Unicare 12Trinn er godkjent innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (døgnbehandling) som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Dette betyr at behandlingen blir dekket av det offentlige. For mer innformasjon om ordningen kan du gå inn på helfo.no.

Klinikken kan tilby behandling til spillavhengige etter nærmere privat avtale. Ta kontakt for spørsmål.

Åpne på egen side

Vi har et fint og innbydende kjøkken, og tilbyr ernæring med fokus på et sunt kosthold etter statens ernæringsråd. Menyene består derfor av varierte middagsretter fra ekstern leverandør, samt frokost , lunsj og kvelds bestående av smøremåltid med variert pålegg.

Åpne på egen side

12-trinnsmetoden er en metode som er brukt over tid, helt siden 1930-tallet. Metoden har historisk vært mest brukt på alkoholavhengighet men den kan benyttes på alle typer avhengigheter. Svært mange oppnår å bli rusfrie og får en forbedret livskvalitet. Du vil få nye bekjentskaper i et rusfritt nettverk i tilfriskning.

Åpne på egen side

Det er sentralt at programmet gjennomføres med verktøyene du får opplæring i underveis. Vi vil veilede deg til gode løsninger i tett dialog med deg, og sammen utarbeides det en individuell behandlingsplan og et mål for oppholdet. Gjennom relasjonsbygging er det fokus på inkludering og tillit. Her er det sentralt at du som vår klient erfarer at du kan stole på at vi vet mye om hva som trengs å gjøres for at du skal lykkes med ditt behandlingsopphold gjennom en tett og god dialog.

Åpne på egen side

Du vil få ditt eget oppfølgingsprogram tilpasset dine behov og muligheter. En viktig del av 12-trinnsmetoden er å dele erfaringer med andre og sikre seg selv en hverdag uten avhengighet. Videre vil du få oppfølging fra vurderingsenhet og kommunen etter vurdering av dine behov i samråd med brukermedvirkningsperspektivet.

Åpne på egen side

Unicare 12Trinn er 100% livssynsnøytralt. Vi benytter 12-trinnsmetoden innenfor trygge og livssynsnøytrale rammer og ulike livssyn respekteres hos oss på samme måte som i vårt samfunn for øvrig. Programmet passer for alle uansett livssyn eller trostilhørighet.

Åpne på egen side

Du blir tatt imot av vårt helsepersonell og satt i kontakt med lege og psykolog som vil være dine hovedkontakter. Du vil bli tildelt ditt eget, private rom med bad/wc. Samtidig tidfestes ditt første møte som blir én til én i et eget rom. Du blir da introdusert til selve programmet og du vil få utdelt informasjonsmateriell for oppholdet.

Åpne på egen side

Alle våre ansatte er underlagt den samme taushetsplikten som legekontorer og sykehus, i tråd med helsepersonelloven og personvernlovgivningen.

Åpne på egen side

Unicare 12Trinn holder til på idylliske Fanaseteren på Fanafjellet, en halvtimes kjøretur fra Bergen sentrum og 15 minutter fra Flesland lufthavn. Kjører man Fanaveien til Fanafjellet, ligger senteret rett ved veien på høyre side når man kommer fra Lagunen.

Åpne på egen side

Vi benytter den medikamentfrie 12-trinnsmodellen. Det vil si fokus på nedtrapping fra vanedannende medisiner i samråd med psykiater, lege og psykolog.

Åpne på egen side

Det er et vanskelig spørsmål uten noen klare svar. Men det er endel faresignal og indikatorer vi ber deg om å ta på alvor. Ta kontakt med din fastlege for veiledning til henvisning for døgnbehandling.

Åpne på egen side

Unicare

NHO har laget en oversikt over ofte brukte myter og dertil hørende fakta i forbindelse med konkurranseutsetting av helsetjenester.

Se oversikten her.

Åpne på egen side

Unicare er et av Norges største private helseforetak. Vi leverer tjenester innen rehabilitering, eldreomsorg, boliger og avlastning, BPA, barnevern og bedriftshelse. Vi driver også ti vårdcentraler i Sverige. De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner, fylker og bedrifter.

Åpne på egen side

De fleste tjenestene våre leverer vi på oppdrag fra stat, kommuner og fylker, og det koster ikke noe ekstra for brukeren å få tjenestene levert fra Unicare. Det koster for eksempel det samme om du velger sykehjemsplass eller BPA fra Unicare som det gjør dersom du benytter deg av kommunens tilbud.

Dette kan du lese mer om på sidene til tjenestene våre.

Åpne på egen side

Nei. Unicare har tariffavtaler med alle aktuelle fagforbund og vi betaler våre ansatte i henhold til disse. Vi blir gjentatte ganger møtt med påstander om at vi har dårlige arbeidsvilkår for våre ansatte, men dette stemmer altså ikke.

Åpne på egen side