• At du som pasient føler deg ivaretatt, får ansvar og tar aktiv del i din egen rehabiliteringsprosess 

  • Bedre/gjenvinne fysisk funksjon for best mulig deltagelse i hjemmet, arbeidslivet, nærmiljøet og sosiale aktiviteter 

  • Øke din kompetanse om egen tilstand, og påvirkning på ditt dagligliv 

  • Fremme godt samarbeid mellom deg, pårørende og hjemkommune