• Tverrfaglig kartlegging av lege, fysioterapeut, sykepleier og ergoterapeut. Sosionom og kognitiv terapeut ved behov 

  • Oppfølgingen tilpasses ditt funksjonsnivå, og består av både undervisning og trening med fokus på muligheter og funksjon 

  • Timeplanen din vil inneholde individuell veiledning og behandling hos relevante fagpersoner fra ditt team