Søk

Informasjon til pasienter, ansatte og pårørende angående Coronavirus

Informasjonsskriv til våre pasienter, ansatte, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til våre virksomheter i Unicare.

Unicare følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Coronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

Dersom du som ansatt hos oss tror du kan være smittet av Coronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, vondt i halsen, magesmerter, plutselig nedsatt smak og luktesans, har vært i nærkontakt med mistenkt / bekreftet smittet eller har vært utenlands de siste 14 dager – så ber vi deg holde deg hjemme og ta kontakt med nærmeste leder.

Tiltak for alle i Unicare Norges enheter- og avdelinger: – dette gjelder også innleide konsulenter og andre personer tilknytning til Unicares virksomheter:
• Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell er opphevet, men utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
• Karanteneplikten er 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter.
• Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken
• Treningssentrene er åpnet. Antall i treningsgrupper / kohortgrupper avklares på hvert enkelt sted.

• Dersom smittevernstiltak kan overholdes er det opp til hvert enkelt sted å avgjøre om og hvordan besøk uten ifra gjennomføres. Avtal gjerne på forhånd.
• Det anbefales fortsatt at all buffetservering skal unngås. Servering per. tallerken skal opprettholdes og flere bordsetninger per måltid for å skape større 1 meters avstand

Ellers minner vi om god håndhygiene, hold god avstand ( 1-2 meter ) og vær mest mulig hjemme for å forhindre spredning av Coronavirus.

Vi holder våre enheter åpne:

Alle våre virksomheter med døgnopphold / dagsenter / avlastning og EST i Unicare er pr. i dag åpne. Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko av  spredning av coronavirus på alle våre virksomheter. Ta kontakt med stedet du har avtale med før du kommer, for å forhøre deg om hvert enkelt enhets interne rutiner rundt inntak.

Versjon 17.06 2020

Publisert:
17. juni, 2020