Søk

Informasjon til pasienter, ansatte og pårørende angående Coronavirus

Informasjonsskriv til våre pasienter, ansatte, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til våre virksomheter i Unicare.

Unicare følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Coronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

Til pårørende og andre samarbeidspartnere, vi har iverksatt besøksforbud på våre enheter for å hindre spredning av smitte og beskytte våre pasienter, brukere og ansatte.

Dersom du som ansatt hos oss tror du kan være smittet av Coronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, vondt i halsen, magesmerter, plutselig nedsatt smak og luktesans, har vært i nærkontakt med mistenkt / bekreftet smittet eller har vært utenlands de siste 14 dager – så ber vi deg holde deg hjemme og ta kontakt med nærmeste leder.

Tiltak for alle i Unicare Norges enheter- og avdelinger: – dette gjelder også innleide konsulenter og andre personer tilknytning til Unicares virksomheter, gjeldene f.o.m 7.mai 2020:
• Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst. Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
• Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2
• Arbeidsgivere bør sikre at de ansatte kan holde en avstand på minst én meter i hele arbeidstiden. I områder av landet der de ansatte er avhengig av å bruke offentlig transport, oppfordres arbeidsgivere å legge til rette for hjemmekontor og elektronisk møtevirksomhet i så stor grad som mulig, med fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen bare når det er nødvendig. Dette gjelder særlig i Oslo-området og i andre byer med press i kollektivtrafikken
• Anbefalt størrelse på grupper i private sammenhenger økes fra fem til maksimalt 20 personer, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand
• Dette innebærer også at treninger og annen organisert idrettsaktivitet kan gjennomføres for inntil 20 personer som holder minst én meter avstand
• Idrettshaller kan åpne. Det er forbud mot bruk av garderober i idrettshaller
• For våre enheter innebærer dette at kohortgrupper kan økes fra 5 personer og inntil max. 20 dersom 1 meter avstand mellom personene er mulig. Hver enkel virksomhet må her vurdere om dette er gjennomførbart mtp deres pasientgruppe.
• I spesialisthelsetjenesten gjelder fortsatt adgangskontroll ved alle enheters inngangspartier
• Dersom besøk ikke kan unngås, skal enheten først kontaktes per telefon, slik at nødvendige smitteverntiltak kan iverksettes. Besøkende/pårørende som har luftveissymtomer, mistenkes for eller er bekreftet med covid-19, skal som hovedregel 1 ikke komme på besøk. Besøk som enheten vurderer ikke kan unngås, skal fortrinnsvis skje utendørs og tilrettelegges slik at det er mulig å holde 1 meters avstand, samt påse ta håndhygiene blir utført. Helsedirektoratet arbeider fortiden med en veileder for besøk i helse- og omsorgsinstitusjoner og åpning av dagaktivitetstilbud, slik at brukere kan få et dagtilbud og beboere og pasienter i helse- og omsorgsinstitusjoner kan få besøk, samtidig som nødvendige smittevernhensyn ivaretas. Folkehelseinstituttet vil levere faglig innhold til veilederen. Veilederen blir publisert her så snart anbefalingene er klare.

• Det anbefales fortsatt at all buffetservering skal unngås. Servering per. tallerken skal opprettholdes og flere bordsetninger per måltid for å skape større 1 meters avstand

Ellers minner vi om god håndhygiene, hold god avstand ( 1-2 meter ) og vær mest mulig hjemme for å forhindre spredning av Coronavirus.

Vi holder de fleste enheter åpne:

Nesten alle våre enheter i Unicare er pr. i dag åpne.De som har vært stengt jobber nå med å gjenåpne sine virksomheter. Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko av  spredning av coronavirus på alle våre virksomheter. Ta kontakt med stedet du har avtale med før du kommer, for å forhøre deg om hvert enkelt enhets interne rutiner rundt inntak.

Treningssentrene våre holdes stengt, på lik linje som resten av Norges treningssentre. Dette gjelder Salto i Hokksund, Fram Aktiv i Rykkin, Friskvern Aktiv i Asker, Helsefort Aktiv i Hasselvika og Steffensrud Aktiv ved Gjøvik. Men, Friskvern Aktiv tilbyr alternativ trening i form av timer streamet på Facebook, utetrening og PT – timer individuelt og i smågrupper ute.

Unicare Friskvern åpnet 4. mai. De vil foreta en gradvis opptrapping av rehabilitering inne samtidig som de fortsetter med videooppfølging og utetrening.

 

Versjon 24.3.2020

Publisert:
13. mai, 2020