Søk

Informasjon til pasienter, ansatte og pårørende angående Coronavirus

Informasjonsskriv til våre pasienter, ansatte, samarbeidspartnere, pårørende og andre besøkende til våre virksomheter i Unicare.

Unicare følger Folkehelseinstituttets råd om håndtering av Coronavirus.

Rådene endres ut fra endringer i smittespredning og kunnskap om viruset.

For oppdatert informasjon se www.fhi.no  og  www.helsenorge.no.

Til pårørende og andre samarbeidspartnere, vi har iverksatt besøksforbud på våre enheter for å hindre spredning av smitte og beskytte våre pasienter, brukere og ansatte.

Dersom du som ansatt hos oss tror du kan være smittet av Coronavirus, har luftveissymptomer / forkjølelse, har vært i nærkontakt med mistenkt smittet eller har vært utenlands de siste 14 dager ( dette gjelder alle land bortsett fra Sverige og Finland ) – så ber vi deg holde deg hjemme og ta kontakt med nærmeste leder.

Ellers minner vi om god håndhygiene, hold god avstand ( 1-2 meter ) og vær mest mulig hjemme for å forhindre spredning av Coronavirus.

Vi holder de fleste enheter åpne:

Nesten alle våre enheter i Unicare er pr. i dag åpne. Det er innført gode smittevernstiltak for å minimere risiko for  spredning av coronavirus på alle våre steder. Ta kontakt med stedet du har avtale med før du kommer, for å forhøre deg om hvert enkelt enhets interne rutiner rundt inntak.

Treningssentrene våre holdes stengt, på lik linje som resten av Norges treningssentre. Dette gjelder Salto i Hokksund, Fram Aktiv i Rykkin, Friskvern Aktiv i Asker, Helsefort Aktiv i Hasselvika og Steffensrud Aktiv ved Gjøvik.

Friskvernsklinikken  er pr i dag midlertidig stengt, men de tar likevel konsultasjoner via skype og jobber kontinuerlig med å ha et forsvarlig digitalt tilbud til sine pasienter.

Versjon 24.3.2020

Publisert:
09. mars, 2020