Mål for lungerehabilitering er å forbedre lungens funksjon og redusere symptomer som kortpustethet og tung pust, forbedre fysisk kapasitet og utholdenhet, redusere symptomer som hoste, slimproduksjon og hyppige forverringer, fremme sunne livsstilsendringer, øke forståelsen for sykdommen.  

Målene tilpasses pasientens individuelle behov, og sammen med det tverrfaglige teamet utvikles en personlig rehabiliteringsplan.