Du kan få opphold hos oss med henvisning fra sykehuslege, fastlege eller privatpraktiserende avtalespesialister. 

Henvisninger sendt til oss blir fortløpende vurdert av vårt inntaksteam bestående av lege, fysioterapeut og sykepleier. 

Innkalling blir sendt via Digipost. Har du ikke Digipost vil du motta innkallingen i posten i løpet av 5 – 10 dager.