Behandlingen skal bidra til å bedre, eller vedlikeholde din fysiske, psykiske, kognitive og sosiale funksjon, samt forsinke sykdomsprogresjon. Målene du setter for deg selv avgjør i stor grad hva vi skal arbeide med i løpet av oppholdet ditt.