Etter gjennomført opphold blir det utarbeidet en epikrise som går til din henviser/fastlege, samt pasienten/foresatte. Vi jobber også tett sammen med pasientens kommune med helsesøster og andre instanser og sykehusavdelingen der det sees hensiktsmessig. Vi mener at tett kommunikasjon mellom Unicare, familie og primærhelsetjenesten før, under og etter behandling er avgjørende for å oppnå varige livsstilsendringer.