Når barnet kommer til oss på helsefortet blir dere som familie møtt av et tverrfaglig team bestående av blant annet legespesialister, ernæringsfysiolog og fysioterapeuter/treningspedagoger. Andre fagpersoner blir vurdert fortløpende. 

Ved første møte kartlegger vi behov, utfordringer, interesser og totalsituasjon. Basert på dette lager vi en plan for hvordan vi skal lage en varig livsstilsendring for barnet sammen med dere. Barnet får en primærkontakt som følger dere gjennom hele rehabiliteringsforløpet. På den måten skaper vi en god og trygg ramme for barnet og dere som pårørende.

Oppholdet vil bestå av gruppeaktiviteter og gruppesamtaler, hvor hele eller deler av familien deltar, og dette mener vi er en viktig del av behandlingen for å lykkes. Vi ønsker gjennom denne behandlingen å stimulere til mestringsopplevelser som pasienten og familien kan bygge videre på sammen.

Barnet og dere som pårørende skal få kunnskap og praktisk erfaring slik at man forstår betydningen av et hensiktsmessig kosthold og regelmessig fysisk aktivitet. Det legges vekt på tiltak som kan settes inn i familiens hverdag. Det vil også være et variert aktivitetstilbud både innendørs og utendørs, hvor naturen er en viktig del av rehabiliteringen.