I behandling av barn og unge med fedme er det nødvendig å engasjere familien og omgivelsene som barnet lever i. Vi hjelper dere som en familie å gjennomføre endringene som trengs for å gå ned i vekt og stabilisere vekten. 

Vi mener at tett kommunikasjon er viktig for å lykkes før, under og etter behandling. Derfor mener vi at det er viktig å involvere og motivere pasientens familie i rehabiliteringsprogrammet. Sammen med pasienten og dens familie setter vi felles mål. Familiemedlemmer vil bli fulgt opp med kartleggings- og utviklingssamtaler sammen med fagpersoner fra teamet. I disse samtalene vil vi ta opp temaer som fysisk aktivitet og helse, kosthold, rollemodell og kommunikasjon.

Dette tilbudet er gratis for dere med barn under 16 år. For barn over 16 år betaler man en egenandel etter gjeldende takster.