Unicare Friskvern har avtale med Helse Sør-Øst om dagrehabilitering av pasienter med CFS/ME, langvarige muskel-og skjelettplager, sykelig overvekt og rehabilitering med arbeid som mål. Vi jobber tverrfaglig og helhetlig og tar utgangspunkt i den enkeltes funksjon, livssituasjon og målsetning. Vi benytter tilpasset fysisk trening, kognitive adferdsteknikker og undervisning og veiledning relatert til livssituasjonen. Samtidig tilstreber vi å ha tett samhandling med fastlege, NAV og arbeidsgiver/skole.

Nåværende samarbeidsavtale med HSØ varer frem til 1. januar 2026 og vi tar fortløpende imot henvisninger.  Informasjon om oppsigelse av rammeavtale med HSØ

Våre verdier er

Engasjert, Kompetent, Respektfull