Trondheim er Coperio sitt hovedkontor og her tilbyr vi tjenester innen psykisk helsevern, rehabilitering, private tjenester og organisasjonsutvikling. 

CoperioSenteret Trondheim

Prinsens gate 39, 7011 Trondheim

Inngang mellom AtB og Specsavers i Prinsens gate. 

Prinsensgt. 39 skråfoto

Tlf: 73 92 92 30