"Ledere og verneombud i ISS vil bli bedre på å håndtere medarbeidere som sliter. Omsorgsverdier og gode rutiner er veiviserne i arbeidet."

Unicare bidrar, les saken hos Idébanken her.

Foto: Eivind Kaasin, Idébanken.org.