Ønsker og evner du å lede en bolig med heldøgns plasser for psykisk utviklingshemmede og autister? Vi kan tilby en meningsfull, utfordrende og krevende jobb.

Vi søker avdelingsleder til vår omsorgsbolig på Nordstrand.

Se utlysningen her.